Reanimani Logo

Հարցերի և առաջարկների դեպքում խնդրում ենք կապ հաստատել «ՌեԱնիմանիա»-ի հետ

Հայտի վերջում, խնդրում ենք կարդալ և հաստատել Ձեր համաձայնությունը Կամավորական աշխատանքի պայմաններին:
Volunterring form hy

Անձնական տվյալներ

Ինչ լեզուների եք տիրապետում

Սեղմեք Add կոճակը լեզուներ ավելացնելու համար: Նշեք որակավորման աստիճանը հետևյալ սանդղակին հետևելով. 1.Տարրական գիտելիքներ, 2. Սահմանափակ աշխատանքային գիտելիքներ, 3 . Մասնագիտական աշխատանքային գիտելիքներ, 4 . Բարձր մասնագիտացման աստիճան, 5 Մայրենի լեզու

Հմտություններ